میوه بدون هسته هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.