پراکنش جغرافیایی ومشخصات ظاهری درخت هلو :                                              

وطن اصلی هلو نواحی گرم چین می باشد درخت هلو ازچین وارد ایران و اروپا شده است .ایران 8 درصد از تولید این محصول را در جهان بر عهده دارد و رتبه 6 جهان را به خود اختصاص داده است .استان البرز بیشترین تولید کننده هلو را در کشور دارا است .

هلو معمولا بعد از 2تا 3 سال گلدهی را اغاز میکند اما بار اقتصادی آن از سال 4 به بعد می باشد .                                

شرایط هوایی و خاک :                                                                                    

درخت هلو به آب زیادی احتیاج دارد در اواخردوران رشد نیاز آبی این میوه بیشتر می شود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق ˛ نیاز آبی این محصول در طول هفته متفاوت است . این درخت نیاز مند نور مستقیم آفتاب است و تابستان های گرم را دوست دارد .مقاومت درخت هلو در برابر سرما ی زمستان از دانه داران کمتر می باشد . نیاز سرمای هلو برای اینکه از خواب زمستانی بیدار شود 500 تا 1000 ساعت است اما گرمای تابستان را بهتر از سیب تحمل میکند و باعث کیفیت میوه آن می شود .                  

درخت هلو به خاکی قابلیت زهکشی خوب و کوددهی نیا دارد . زهکشی و تهویه بالا برای ریشه درخت هلو ضروری است و آبیاری غرقابی به شدت به ریشه آن آسیب می رساند.

 هرس :                                                                                                        

هلو وشلیل به نسبت هر درخت دیگری زودترهرس می گردند اواخر زمستان زمان خوبی برای هرس هلو است . میوه این درختان از شاخه رشد یافته سال گذشته می باشد . پس هنگام هرس کردن تقریبا نصف رشد شاخه سال جاری را حذف میکنند .                    

تکثیر :                                                                                                          

درخت هلو با درخت بادام- آلو -زرد الو و خود هلو وشلیل پیوند زده می شود که پایه هلو و شلیل در اولویت است .                  

ازدیاد هلو از طریق پیوند جوانه هست که از نهال های بذری به عنوان پایه استفاده میکنند . البته درخت هلو از طریق بذر هم کاشته می شود .                                          

برداشت هلو :                                                                                                

زمان برداشت هلو کاملا بستگی به رقم درخت دارد زمانی که میوه رسیده باشد بهترین زمان برای برداشت است این میوه هر چه زودتر به صورت تازه خوری مصرف شود خوشمزه تر است .                                                                          

نحوه مصرف :                                                                                                

این میوه در ایران به صورت تازه خوری ˛ خشک˛ کمپوت ˛ شربت و ... مورد استفاده قرار می گیرد .مغز هسته هلو دارای ماده سمی و خطر ناکی است پس هیچ وقت آن را مصرف نکنید