پراکنش جغرافیای وارقام پسته :  

پسته گونه ای است که در کشورهای ایران - سوریه وترکمنستان رشد میکند و ایران رتبه نخست تولید پسته در جهان را داراست . گلهای نر و ماده درخت پسته جدا از هم هستند گلها به صورت خوشه ای روی شاخه شکفته می شوند .

پسته واریته های گونا گونی دارد پسته اکبری – پسته ممتاز – پسته خنجری – پسته دامغان – پسته شاه پسند – پسته اوحدی – پسته کله قوچی ...

شرایط اقلیم درخت پسته :

درختی است گرمسیردر نتیجه به گرمای زیاد تابستان مقاوم است و معمولا تا منفی 20 درجه سانتی گراد را هم تحمل میکند ودر برابرکم آبی هم مقاومت نشان میدهد.

خاک درخت پسته:

پسته تا حدودی خاک شور را تحمل میکند . خاکهای لومی شنی ایده آ ل ترین خاک برای کشت درختان پسته می باشد .

آبیاری درختنا پسته :

درخت پسته درختی است که به خشکی مقاوم است با این وجود در سال های اولیه که نهال کوچک است به هیچ عنوان نباید تنش خشکی به آن وارد شود وحتما بایستی آبیلری صورت بگیرد . توجه داشته باشید در آبیا ری درختان پسته آب زیادی به آنها داده شود تا رطوبت به اعماق زیادی نفوذ کند .

تکثیر درخت پسته :

درخت پسته از دو طریق پیوند و کاشت دانه قابل ازدیاد است ˛ در کاشت دانه بعد از چند سال سربرداری و پیوند زدن به رقم پسته دلخواه می رسند . در تکثیر پسته از سه نوع پیوند لوله ای – پیوند شکمی و پیوند اسکنه ای استفاده میکنند . امروزه پیوند لوله ای به دلیل ساده بودن ، سرعت زیاد و درصد بالای جوش زدن بین پایه و پیوندک بسیار کاربرد دارد و درخت پسته را با آن تکثیر می دهند .بعد از پیوند درختان باید هر دو هفته یکبار آبیاری شوند و جوانه ها و پاجوش های اطراف پایه و پیوندک را باید حذف کرد .

هرس :

فرم هرس جامی برای ایجاد شکل و تربیت درختان پسته مناسب است . در ایران 90 درصد درختان پسته در باغات هرس فرمی ندارند و به صورت سنتی یعنی درختچه ای پرورش یافته اند .

در هرس پسته شاخه های خشک و اضافی را در زمستان قطع می کنند . در کل هرس پسته شامل سربرداری ˛ حذ ف پاجوشها و تنک کردن شاخه ها می باشد ˛ هرس در پسته باعث می شود میوه درشت و باردهی تقریبا در سال های مختلف یکنواخت باشد .

بیماری مهم پسته در ایران :

افلا توکسین توسط گروهی از قارچها که جز کپکها هستند ترشح می شود که از مهترین بیماریهای پسته می باشد . این قارچ پس از تغذیه سم خود را داخل پسته به جا گذاشته که برای انسان و دام زیان بار است ، به همین دلیل هم بهترین روش نگهداری از مغز پسته اجیلی نگهداری در فریزر است تا از رشد این قارچ جلو گیری جلوگیری شود .

دلایل پوکی پسته :

1 – رعایت نکردن و توجه کامل به درخت ازجمله عدم استفاده از کود حیوانی ˛ هرس نکردن ، آبیا ری نکردن یا نامنظم آبیا ری کردن

2 – نبودن گرده نر که از ناشی از فقدان درخت نر است و این مهمترین عامل پوکی پسته است .در باغ پسته بایستی به ازای هر 10 یا 15 درخت ماده پسته یک درخت نر موجود باشد . در صورتی که فقدان درخت نر است گرده افشانی مصنوغی باید صورت بگیرد .

3 – زمانی که آفات در باغ غلبه می کند و کنترل درست روی ان صورت نمی گیرد باعث پر نشدن مغز پسته و یا ریزش جوانه های سال بعد می شود .