آلووگونه های کشت شده :

پراکندگی آلو و گوجه از سایر میوه های خزان دار بیشتر است و انواع گوناگون دارد که گونه های متنوع آن در سراسر نیم کره شمالی به صورت بومی وجود دارد ودر حال حاضر سه گونه از این میوه در سراسر دنیا کشت می شود. 1) گونه آلوی اروپایی (پوست صاف تنه اش آن راازدیگرارقام جدا میکند)   2)آلوی ژاپنی 3)آلوی امریکانا(میوه زرد طلایی                                                                           

شرایط کشت درخت آلو :                 

درخت آلو از نظر مقاومت در برابر سرمای زمستانه مشابه سیب و البالو است و نیاز سرمایی آن 500 تا 1800 ساعت درمنفی 7 درجه سانتی گراد است .این درخت در خاکهای لومی شنی رشد خوبی دارد و خاک سنگین و مرطوب را از دیگر میوه های هسته دار بهتر تحمل   میکند . 

راه های ازدیاد آلو :                 

ازدیادآلو و گوجه بیشتر از طریق پیوند و تا حدودی بوسیله قلمه زدن و خوابانیدن انجام می شود . از نهال های بذری هلو_زرد آلو_بادام_وخود آلو و گوجه به عنوان پایه استفاده می شود . بر حسب نوع رقم و میزان رشد فاصله در ختان آلو و گوجه 5 تا 7 متر در نظر گرفته می شود                                                                                                  

گرده افشانی وموادتشکیل دهنده آلو:             

شکوفه آلو برروی چوب یکساله و سیخکها ظاهر می شود وگرده افشانی در کلیه رقمها به وسیله حشرات مخصوصا زنبور عسل است . این میوه آبدارو خوشمزه قسمتی از آن مواد قندی و کاروتن است این میوه هم به صورت تازه خوری و هم به صورت صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار میگیرد .هسته آن به دلیل وجود مواد چربی وآمیگوآلینتا خوردن آن خطر ناک است .

آبیاری درختان آلو :

هر درخت آلو برای مصرف روزانه به 80 تا 100 لیتر آب نیاز دارد .در طول 4 تا 5 ماهی که میوه آلو روی درخت است حتی در زمانی که جوانه ها در مرحله تولید هستند آبیاری درختان آلو ضروری است . زمانی که میوه درختان آلو ریزش میکند آبیاری بسیار مهم است اگر در این مرحله تنش آبی به وجود بیاید مقدار بسیار بیشتری میوه ریزش خواهد کرد . زمان انگیزش جوانه ها مرحله بعدی حساسیت درخت آلو به تنش آبی است .آبیاری 2 تا 3 هفته قبل ازرسید ن تاثیر مهمی در مقدار تولید میوه دارد .

سیستم های آبیاری در درختان آلو عبارتند از :

غرقابی – کرتی – نشتی – بارانی – قطره ای

سیستم غرقابی یک روش سنتی است . در این سیستم مقدار مصرفی آب خیلی زیاد است و زمین باید کاملا یکد ست باشد تا آب به تمام قسمتهای زمین برسد و آب بایستی تا چند سانتی متری سطح باغ را بپوشا ند. میزان تبخیر آب در این سیستم زیاد است .

سیستم بارانی برای زمین های شیب دار مناسب است و هزینه زیادی برای هموار کردن زمین لازم نیست . در این آبیاری آب مانند باران بر روی درختان پاشیده می شود .

آبیاری قطره ای بهترین سیستم آبیاری است چون آ ب کمتری مصرف می شود و انتقال آفات و بیماریها کاهش می یابد همچنین فرسایش خاک به حداقل می رسد .

آفات و بیماریهای ی درختان آلو :        

برای بالابردن تولید میوه با کیفیت و کمییت بالا بایستی با بیماریها و آفات مبارزه کرد .

سوسک اسکولیت – مگس گیلاس - سوسک شاخه بلند رزاسه – شپشک سن ژوزه- کرم سفید ریشه – کرم آلو ا زمهم ترین آفات آلو هستند .

سفیدک حقیقی – بیماری غربالی – شانکرباکتریایی – شانکرسیتوسورایی ا ز مهم ترین بیماری های آلو هستند .

عملیات میارزه با آفات و بیماریها بر اساس دستور العمل های سازمان حفظ نباتات انجام می شود .

هرس درختان الو :

بعد ا زهرس فرم دهی اکثر ارقام آلو تا سن 12 سالگی نیا زبه هرس ندارند ولی به دلیل پر شدن و متراک شدن شدن شاخساره بایستی آن را هرس کرد . ارقام ژاپنی چون چوب آنها نرم است و میوه درشتری دارند هرس شدید تری لازم دارند .