پراکنش جغرافیایی و ارقام انگور :                                                                                                                

در ایران کشت انگور به صورت وسیعی انجام می شود .ایران رتبه 7 تولید انگور در جهان را به خود اختصاص داده است .درخت انگور عمر طولانی دارد و به طور متوسط 75 تا 80 سال عمر میکند و نیاز سرمایی آن دو تا سه می باشد . برخی از ارقام انگور که در ایران کشت می شود عبارتند از : شاهرودی _ یاقوتی – سفید بی دانه – عسکری – ریش بابا – قزل ازوم – فخری – مراغه ای – خلیلی - ملایی - صاحبی – سیاه و شاهانی                                                                                  

خاک :                                                                                                                                            

درخت انگور حساسیت خاصی به خاکها نداشته و در اکثر خاکها توانایی رشد و تولید را دارد .حتی در خاکهای آهکی بیش از 50 درصدآهک داشته رشد کرده است و شوری خاک را به خوبی تحمل میکند . خاکهای عمیق با زهکشی بالا برای رشد انگور خیلی خوب است 

                                                                                                                                                                                                                                                                   آبیاری :                                                                                                                                        

در کشت دیم در سال اول به خاطر استقرار بوته ها دو تا سه نوبت آبیاری در تابستان ضروری است . نیاز آبی انگور براساس منطقه متفاوت است .درخت انگور از خرداد ماه تا اواخر شهریور به آبیاری نیاز دارد هر درخت انگور در روش کاشت جوی و پشته به 100 لیتر آب در هفته نیاز دارد . در آبیاری قطره ای نیاز آبی 4 تا 5 هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد .         

هرس انگور :                                                                                                                                    

درخت انگور از درختانی است که هر سال به هرس کردن نیاز دارد . 4 نوع هرس در درخت انگور وجود دارد :                

الف ) هرس پس از کاشت که سر بردار ی قلمه های کاشته شده پس از پایان خطر یخبندان بهار انجام می گیرد . در این نوع هرس شاخه های اضافی حذف و فقط دو جوانه سالم بر روی قوی ترین شاخه باقی می میاند .                                                  

ب ) هرس فرم : با توجه به عادت رقم انگور در هر منطقه هرس فرم را معمولا به صورت پا چراغی کوتاه انجام ی دهند .        

ج ) هرس بار دهی : این هرس در اوایل بهار قبل از باز شدن جوانه ها انجام می گیرد .                                                

د ) هرس سبز : هرس سبز در طول فصل رشد می تواند انجام شود که شامل حذف برگهای اضافی و خوشه هایی که تعداد شان   روی شاخه زیاد است .                                    

کوددهی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   درخت انگور برای رشد رویش خود به ازت نیاز دارد . کود ازت را در فواصل آبیاری باغ های یک تا چهار ساله معمولا 7 تا 8 بار می باشد استفاده میکنند بایستی توجه داشت که از مصرف بی رویه کود ازته خودداری شود چون باعث رشد رویشی بیش از حد و رشد غیر طبیعی گل ها می شود که این هم به نوبه خود باعث حساسیت درخت در مقابل سرمای زمستان می شود .          

مبارزه با علف های هرز :                                                                                                                  

جهت مبارزه با علف های هرز هر سال هر وقت که علف های هرز شروع به جوانه زدن میکنند زمین را بیل کار ی میکنند تا علف های هرز از بین بروند یا اینکه از علف کش های عمومی قبل از رویش علف هرز استفاده میکنند و به صورت کاملا هدایت شده در بین ردیف ها علف کش را می زنند.                                                                                                          

آفات و بیماریها :                                                                                                                                  

کرم خوشه خوار انگور و زنجره مو از مهم ترین آفات انگور می باشد .                                                                 

                                                                                                      کرم خوشه خوار انگور          زنجره مو                                                                   

از بیماریها ی انگور می توان به سفیدک دروغین یا سفیدک داخلی - پوسیدگی سفید ریشه – سفیدک سطحی یا حقیقی اشاره کرد که از شایع ترین بیماریهای انگور می باشند.                                                                                                  

روش های کاشت انگور :                                                                                                                        

درخت انگور را به صورت جوی - پشته ای و غرقابی می کارند . در روش جوی – پشته ای چاله ها را به فاصله یک ونیم متر از دو طرف پشته آ ماده میکنند.                           

 برداشت انگور :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

دما مهترین عامل در رسیدن دانه های انگور می باشد . دمای مناسب و تابش مستقیم خورشید باعث بالا رفتن کیفیت محصول می شود . هنگامی که دم خوشه ها شروع به خشبی شدن میکند بهترین زمان برداشت انگور است .