گستردگی درخت گیلا س زیاد است و جزو درختان مناطق معتدل سرد به شمار می رود که جوانه های ان تا مفی 25 درجه را تحمل می کند . نیاز سرمای آن 500 ساعت تا 1200 ساعت می باشد . کشت این درخت در مناطق با شرایط آب و هوایی خیلی گرم و در زمینها یی با شیب رو به جنوب با یستی خودداری کرد چون باعث شکافته شدن پوست میوه می گردد . فاصله کاشت درختان گیلاس 7 تا 9 متر است اگر تمام شرایط استاندارد در بهترین حالت ممکن برای باغ گیلاس فراهم شود 20 تا 25 تن در سال می باشد .

ریشه های گیلاس سطحی است و خاکهای لمونی شنی را می پسندد .      

اغلب گونه های گیلاس نیاز به درخت گرده دهنده و گرده افشانی دارند که گرده افشانی آ نها تو سط حشرات صورت می گیرد .

شکوفه های گیلاس به صورت جانبی روی سیخکهای کوتاه بوجود می آید .این درخت به دلیل باز شدن دیر هنگام شکوفه ها به نسبت دیگر میوه های هسته دار معمولا از سرمای دیررس بهاره در امان است .

آبیاری درختان گیلاس :

گیلاس در مناطقی که بارندگی زمستا نه اتفاق می افتد بهتر رشد میکند اما بارش باران در تابستان به هنگام برداشت محصول      

زمانی که خاک خشک شده است 2 تا 3 بار ابیاری در هفته لازم است اما برای درختان بالغ یک بار در هفته کفایت می کند .

نوردرختان گیلاس :

گیلاس برای رشد خود به نور مستقیم خورشید نیاز دارد حداقل 6 تا 8 ساعت نور مستقیم برای گیلاس ضروری است چون باعث شیرین شدن میوه می شود و در نور کم میوه کمی تولید خواهد شد

دما برای درختان گیلاس :

مناطق با تابستان های خیلی گرم برای رشد گیلاس مناسب نیست چون باعث دو قلو شدن میوه می گردد و این خود باعث کاهش بازار پسندی محصول می شود .

تکثیر درختان گیلاس :

ازدیاد گیلاس معمولا از طریق پیوند و گاهی اوقات به طریق خوابانیدن و قلمه قابل تکثیر است . معمولا از پیوند نیمانیم بر ای تکثیر استفاده میکنند در این نوع پیوند قطر پایه و پیوندک با هم برابر است .

                                                           پیوند نیمانیم ساده