پراکنش جغرافیای و ارقام بادام :                                                                        

بادام یکی از قدیمی ترین درختان است که در برخی مناطق موطن آن را ایران می دانند. بادام بوم مناطق گرم و خشک وآسیای غربی است .

درخت بادام خویشا وندی با دیگر میوه های هسته دار مانند آلو˛ گوجه˛ مخصوصا هلو و شلیل دارد و از تلقیح بادام و هلو دو رگ هایی به نام هلو_بادام بوجود امده است  .                                                                                         

ارقام بادام :                                                                                                  

دونوع بادام وجود دارد که یکی بادام شیرین با گل های صورتی و دیگری بادام تلخ با گل های سفید است .

بادام تلخ پهن تر و کوتاه تر ا زبادام شیرین تر است . هر دو نوع بادام تلخ و شیرین بومی خاورمیانه هستن اما سالیان سال است که در امریکا و اروپا نیزکاشته می شود .                                                                                                                                        

شرایط هوایی وخاک بادام:                                                                                

درخت بادام هم مانند دیگر درختان به نیاز سرمایی احتیاج دارد اگر این نیاز سرمایی بر آورده نشود در زمان گلدهی گلها دیرتر اززمان خودش باز می شوند . بنابراین زمان گلدهی دقیقا بستگی به شرایط اقلیمی دارد وهر ساله ده روز تا چند هفنه اختلاف نوسانی در باز شدن گلها وجود دارد. نیاز سرمایی بادام 100 تا 700 ساعت می باشد. تحمل درخت بادام در برار سرما نسبتا خوب است و تا منفی 20 درجه را می تواند تحمل کند اگر سرد شدن هوا به طور ناگهانی نباشد و به تدریج اتفاق بیفتد مقاومت ان به سرما بیشتر می شود البته مقاومت به سرما درزمان گلدهی به رقم گل هم بستگی دارد . برای منطقه هایی که احتمال سرمای دیررس بهاره وجود دارد رقم دیر گل مناسب می باشد.

درخت بادام برای خاک درختی قانع است به شرطی که زمین قابلیت نفوذ پذیری برای آب را داشته باشد و بهترین خاک خاک لومی می باشد.                                                                                                                                       

تکثیر بادام:                                                                                                    

ازدیاد بادام به صورت بذری و پیوند روی پایه های بادام و هلو می باشد.استفاده از قلمه برای ازدیاد بادام مورد استفاده نیست . رایج ترین پیوندی که برای درخت بادام استفاده می شود پیوند جوانه می باشد و از پیوند اسکنه ای برای درختان مسن استفاده می شود . پیوند جوانه پیوندی است که در سه فصل بهار˛تابستان و پاییز مقدور است .                                                         

آبیاری بادام:                                                                                                                            

درخت بادام مقاوم به کم آبی است و به آب کمی احتیاج دارد .نیاز آبی آن بر اساس منطقه فرق دارد در زمان گلدهی بادام از آبیاری آن بایستی جدا خوداری شود تا باعث ریزش گل ومیوه نگردد .                              

هرس بادام :                                                                                                                          

هدف از هرس تربیت درختان با رشد عادی است بعد از کاشت نهال جدید سر نهال در 80 سانتی متری بالای پیوند بایستی قطع شود . گاهی اوقات قطع کردن شاخه های متقاطع ˛ پاجوشها ونرکها موثر است . هرس بادام بعد از اولین فصل رشد رویشی در تثبیت شکل درخت و عملکرد ان خیلی مهم است . حذف شاخه های فرعی اغلب اولین هرس دوره خواب نامیده می شود .                                                                                                  

شاخه برداری و تنک کرد ن :                                                                                                      

شاخه برداری برای باز شدن تاج درخت و کنترل ارتفاع درخت بکار می رود . با این کار باعث کاهش رقابت مواد غذایی شده و شاخه های باقی مانده قوی خواهند شد چون تغذیه خوبی دارند .                                  

سربرداری :                                                                                                                            

حذف کردن یک قسمت از شاخه هرس سر برداری است و سر برداری از شاخه برداری موثرتر است .                              

آفات و بیماریهای بادام :                                                                                                                          

یکی از این بیماریها بیماری غربالی است در زمانی که رطوبت زیاد است احتمال ظهور این بیماری هم بالا است خسارت این بیماری به صورت ریزش برگ و میوه است .                                                                                           

                                                                                  غربالی بادام

سرشاخه خوار هلو از آفات عمده هلو و بادام محسوب می شود . یکی دیگر از افات با دام زنبورمغزخواربادام است این زنبور مستقیم به میوه حمله کرده و در اثر تخم ریزی در انجا میوه جوان ریزش میکند .                                                                  

سال اوری بادام :                                                                                                                                  

درخت بادام از جمله درختانی است که سال اوری دارد یعنی وقتی که تولید بادام در سال زیاد است جوانه های گل سال بعد به دلیل کمبود مواد غذایی کمتر می شود . سال اوری معمولا 6 تا 7 سال بعد از کاشت اتفاق می افتد . سال اوری تحت تاثیرشرایط رشد گیاهی است مثلا اگر درخت بادام خشکی زیادی را تحمل کرده باشد یا مواد غذایی کمی به آن برسد سال اوری شدید تر خواهد شد . در گونه های اروپایی تفاوت چشم گیری بین ارقام از نظر سال اوری قابل مشاهده است . با این وجود بین ارقام بارده رقمی نیست که نسبت به سال اوری بی تفاوت باشد .                                                                                                            

مشکلات بادام کاران در ایران                                                                                                                    

از عمده مشکلات بادام کاران در ایران عبارتند از :                                                                                            

 

1)غیر پیوندی بودن درخت که باعث می شود محصول یکدست تولید شود . 

2) غیر مکانیزه بودن باغها ، در ایران با توجه به تراکم کاشت درختان بادام باغها مکانیزه نیستند .

 3)به خاطر رها شدن و بی تفاوتی درختان پیر طغیان افات و بیماریها غوغا کرده و به درختان جوان هم سرایت میکند .            

4) سرما زدگی زود رس بهاره ˛ که اکر از ارقام دیر گل استفاده نشود باعث تولید نامنظم محصول خواهد شد .                        

 

     .